Q3 utvecklas vidare

Den ideella föreningen Q3 har lagts ner och koncept och varumärke drivs vidare med Triona som moderator.

Triona och Q3 har tidigare samverkat och Triona har i produkten C-Load utökat modellen för kvalitetspoängmed ”hållbarhetspoäng”, baserad på en hållbarhetsenkät som transportorganisationer kan besvara. Enkäten är baserad på den bedömningsmall som utvecklats inom Q3.

Nu tar Triona ytterligare steg i arbetet med hållbarhet genom att överta ansvaret för att driva Q3 vidare.

Läs mer om Triona och Q3